BIRD dr inż. Mateusz Flis

Flis Korepetycje Elektrotechnika EOR
DR INŻ. MATEUSZ FLIS
Zatrudniony w przemyśle elektroenergetycznym praktyk, naukowiec i dydaktyk interdyscyplinarny. Prowadzi działalność dydaktyczną w gałęziach nauk technicznych: przedmioty z dyscypliny elektrotechnika, fizyka, matematyka oraz chemia. Posiada udokumentowane kilkuletnie doświadczenie pracy dydaktycznej i pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jednocześnie zajmuje się działalnością badawczą, specjalizuje się w tematyce elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR.
Flis Korepetycje
Flis
Dydaktyka

Jednostkowy koszt działalności dydaktycznej "BIRD Dydaktyka" wynosi 120 zł / 50 min. Cena podlega analizie i negocjacji, gdzie brane jest pod uwagę indywidualne zapotrzebowanie Klienta oraz zakres usługi.
Szczegółowe informacje ofertowe podano na podstronie sekcji dydaktycznej: uczniowie powyżej 16. roku życia, oferta.

W wyniku restrukturyzacji działalności dydaktycznej wyodrębniono komórkę "BIRDy Dydaktyka" dla uczniów do 16. roku życia.
Szczegółowy cennik znajduje się na podstronie sekcji dydaktycznej, oferta.
Korepetycje Fizyka
EOR
Nauka (Badania i Rozwój)
Jednostkowy koszt działalności badawczo-innowacyjno-rozwojowej "BIRD Badania" wynosi 300 zł / 50 min pracy. Koszt całkowity zależny jest od stopnia złożoności projektu.
Korepetycje Flis Gdańsk
Flis elektrotechnika fizyka EOR
Przemysł
Dr inż. Mateusz Flis równolegle pracuje w przemyśle elektroenergetycznym.

Flis Korepetycje EOR Elektrotechnika

Działalność dra inż. Mateusza Flisa

korepetycje Fizyka Gdańsk
Ostatnie wpisy Autora

korepetycje Fizyka Gdańsk
Ostatnie komentarze Klientów

BIRD dr inż. Mateusz Flis stanowi działalność nierejestrową i jest opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.